Redan i det första gryningsljuset var korparna och de första havsörnarna på plats. Snart även flera glador. Totalt under dagen minst 20 olika havsörnar. Större delen av dagen 10-15 havsörnar samtligt på åteln. Samtliga havsörnar var ungfåglar (1-4K) utom en gammal örn som var en helt utfärgad. Vid 11-tiden anlände en gammal kungsörn. Först något tvekande men den tog snart mod till sig, rafsade åt sig en matbit som den släpade in i ett buskage. Kanske för att få äta i fred.  Ett 40-tal glador som stundtals satt i träden men som framför allt dök ner mellan örnarna för att snappa åt sig småbitar. Ett par ormvråkar i närheten men troligen lite stökigt med alla örnar så de gjorde bara några korta besök. I övrigt en del sträckande fjällvråkar.